علم و دانش

طالبان وعده بازگشایی مكاتب دختران در سراسر افغانستان در سال آینده تعلیمی را داد

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که امیدواراند بتوانند در آغاز سال جدید خورشیدی مکاتب دختران را در سراسر

طالبان وعده بازگشایی مكاتب دختران در سراسر افغانستان در سال آینده تعلیمی را داد

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است که امیدواراند بتوانند در آغاز سال جدید خورشیدی مکاتب دختران را در سراسر