علم و دانش

برندگان جوایز دموکراسی نهاد «نید»؛ دریافت جایزه بخش روزنامه‌نگاری به رسانه‌های مستقل افغانستان

جایزه بخش روزنامه‌نگاری چهلمین سالگرد موسسه «نید» یا «بنیاد ملی برای دموکراسی» به رسانه‌های مستقل افغانستان اهدا شد. نازیه هاشمیار، مجری تلویزیون «آمو» روز سه‌شنبه

ایجاد رادیکالیسم و افزایش خطر تروریسم براثر تمرکز شدید طالبان بر آموزش های دینی

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی درباره‌ی وضعیت افغانستان با اشاره به کیفیت آموزش زیر حاکمیت طالبان، گفته است که تمرکز این

برندگان جوایز دموکراسی نهاد «نید»؛ دریافت جایزه بخش روزنامه‌نگاری به رسانه‌های مستقل افغانستان

جایزه بخش روزنامه‌نگاری چهلمین سالگرد موسسه «نید» یا «بنیاد ملی برای دموکراسی» به رسانه‌های مستقل افغانستان اهدا شد. نازیه هاشمیار، مجری تلویزیون «آمو» روز سه‌شنبه

ایجاد رادیکالیسم و افزایش خطر تروریسم براثر تمرکز شدید طالبان بر آموزش های دینی

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی درباره‌ی وضعیت افغانستان با اشاره به کیفیت آموزش زیر حاکمیت طالبان، گفته است که تمرکز این