زنان

ازسرگیری تحصن فعالان زن افغانستان در آلمان برای «آپارتاید جنسیتی»

شماری از فعالان زن اهل افغانستان، برای به رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» در کشور، در شهر «ویپرفورت» آلمان خیمه‌ی تحصن برپا کرده‌اند. تمنا زریاب پریانی، فعال

ازسرگیری تحصن فعالان زن افغانستان در آلمان برای «آپارتاید جنسیتی»

شماری از فعالان زن اهل افغانستان، برای به رسمیت‌شناسی «آپارتاید جنسیتی» در کشور، در شهر «ویپرفورت» آلمان خیمه‌ی تحصن برپا کرده‌اند. تمنا زریاب پریانی، فعال