زنان

ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان: اجازه سوءاستفاده از مبارزات زنان را نمی‌دهیم

ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در واکنشی به آن‌چه سوءاستفاده از مبارزات زنان عنوان می‌کند، اعلام کرده است که این ائتلاف به افراد «فرصت‌جو»

نماینده‌گی افغانستان در جینوا: شهروندان کشور همچنان از سوءاستفاده‌های سیستماتیک طالبان رنج می‌برند

ثریا عزیزی، دیپلمات در نماینده‌گی دایمی افغانستان در جینوا می‌گوید که طی بیش‌تر از دوونیم سال گذشته شهروندان کشور همچنان از تخلفات و سوءاستفاده‌های سیستماتیک

سازمان ملل برنامه‌های آموزش خیاطی برای زنان را در سراسر افغانستان راه‌اندازی کرده است

برنامه جهانی غذا از راه‌اندازی برنامه‌های آموزش خیاطی برای زنان در سراسر کشور خبر داده است. سازمان دبلیواف‌پی روز دوشنبه، ۶ حمل در صفحه ایکس

ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان: اجازه سوءاستفاده از مبارزات زنان را نمی‌دهیم

ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در واکنشی به آن‌چه سوءاستفاده از مبارزات زنان عنوان می‌کند، اعلام کرده است که این ائتلاف به افراد «فرصت‌جو»

نماینده‌گی افغانستان در جینوا: شهروندان کشور همچنان از سوءاستفاده‌های سیستماتیک طالبان رنج می‌برند

ثریا عزیزی، دیپلمات در نماینده‌گی دایمی افغانستان در جینوا می‌گوید که طی بیش‌تر از دوونیم سال گذشته شهروندان کشور همچنان از تخلفات و سوءاستفاده‌های سیستماتیک

سازمان ملل برنامه‌های آموزش خیاطی برای زنان را در سراسر افغانستان راه‌اندازی کرده است

برنامه جهانی غذا از راه‌اندازی برنامه‌های آموزش خیاطی برای زنان در سراسر کشور خبر داده است. سازمان دبلیواف‌پی روز دوشنبه، ۶ حمل در صفحه ایکس