زنان

یک‌سالگی منع آموزش دختران افغانستان؛ خواهر یک طالب مخفیانه به مکتب خانگی می‌رود

در آستانه یک‌سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان به‌روی دانش‌آموزان مسدود است. اما مردم در این مدت دست از

نیویورک تایمز به نقل از برخی اعضای طالبان گزارش داد: شورای قندهار مانع بازگشایی مکاتب متوسطه دختران است

نیویورک تایمز به نقل از مقامات طالبان گزارش داد که کابینه طالبان از بازشدن مکاتب به روی تمام دختران در ماه حمل حمایت کرد، اما

اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان؛ نسبت به قحطی شدید و سرکوب بیشتر حقوق زنان در افغانستان هشدار داد.

اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان با نشر گزارش سه‌ماهه خود، نسبت به وضعیت وخیم بحران انسانی در افغانستان هشدار می‌دهد. این سازمان

عفو بین‌الملل: سیاست‌های طالبان میلیون‌ها زن و دختر را از زندگی امن و آزاد محروم می‌کند

سازمان عفو بین‌الملل با نشر گزارشی درباره‌ی وضعیت زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان در افغانستان گفته است که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی این گروه، میلیون‌ها زن

یک‌سالگی منع آموزش دختران افغانستان؛ خواهر یک طالب مخفیانه به مکتب خانگی می‌رود

در آستانه یک‌سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان به‌روی دانش‌آموزان مسدود است. اما مردم در این مدت دست از

نیویورک تایمز به نقل از برخی اعضای طالبان گزارش داد: شورای قندهار مانع بازگشایی مکاتب متوسطه دختران است

نیویورک تایمز به نقل از مقامات طالبان گزارش داد که کابینه طالبان از بازشدن مکاتب به روی تمام دختران در ماه حمل حمایت کرد، اما

اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان؛ نسبت به قحطی شدید و سرکوب بیشتر حقوق زنان در افغانستان هشدار داد.

اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان با نشر گزارش سه‌ماهه خود، نسبت به وضعیت وخیم بحران انسانی در افغانستان هشدار می‌دهد. این سازمان

عفو بین‌الملل: سیاست‌های طالبان میلیون‌ها زن و دختر را از زندگی امن و آزاد محروم می‌کند

سازمان عفو بین‌الملل با نشر گزارشی درباره‌ی وضعیت زنان و دختران زیر حاکمیت طالبان در افغانستان گفته است که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ی این گروه، میلیون‌ها زن