افغانستان

پایان نشست مخالفان طالبان در وین

نشست سه روزه چهره‌های مخالف طالبان در شهر وین اتریش امروز (پنجم دسامبر) پایان یافت. نمایندگان این کنفرانس در یک نشست خبری گفتند شرکت‌کنندگان این

داوودزی: امکان مداخله مجدد خارجی در افغانستان

عمر داوودزی، نماینده حکومت پیشین در امور پاکستان، به افغانستان اینترنشنال گفت که با حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و تقابل مردم با طالبان، احتمال

احمدمسعود

آغاز نشست سه روزه مخالفان طالبان در وین

شماری از مخالفان طالبان در نشستی سه روزه در شهر وین اتریش گردهم آمده‌اند و در مورد «یک نقشه راه» آینده سیاسی افغانستان بحث و

پایان نشست مخالفان طالبان در وین

نشست سه روزه چهره‌های مخالف طالبان در شهر وین اتریش امروز (پنجم دسامبر) پایان یافت. نمایندگان این کنفرانس در یک نشست خبری گفتند شرکت‌کنندگان این

داوودزی: امکان مداخله مجدد خارجی در افغانستان

عمر داوودزی، نماینده حکومت پیشین در امور پاکستان، به افغانستان اینترنشنال گفت که با حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و تقابل مردم با طالبان، احتمال

احمدمسعود

آغاز نشست سه روزه مخالفان طالبان در وین

شماری از مخالفان طالبان در نشستی سه روزه در شهر وین اتریش گردهم آمده‌اند و در مورد «یک نقشه راه» آینده سیاسی افغانستان بحث و