افغانستان

طالبان در مناطق مختلف کابل از مردم خواسته است در خانه‌ها و دکان‌‌ها دوربین امنیتی نصب کنند

شماری از شهروندان کابل می‌گویند طالبان از مردم خواسته است که در خانه‌ها و دکان‌های شان دوربین‌های امنیتی نصب کنند. به گفته مردم، وزارت داخله

یوناما: خانواده‌های فعالان حقوق زن که در بند طالبان‌ اند، اجازه‌ی ملاقات با آنان را ندارند

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) از طالبان خواسته است که فعالان حقوق زن به‌شمول ظریفه یعقوبی را فورا آزاد کنند. به‌گفته‌ی این دفتر،

اوچا: در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک خواهند داشت

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) می‌گوید که در سال آینده میلادی در افغانستان ۲۸.۳ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه و حفاظتی نیاز خواهند

طالبان در مناطق مختلف کابل از مردم خواسته است در خانه‌ها و دکان‌‌ها دوربین امنیتی نصب کنند

شماری از شهروندان کابل می‌گویند طالبان از مردم خواسته است که در خانه‌ها و دکان‌های شان دوربین‌های امنیتی نصب کنند. به گفته مردم، وزارت داخله

یوناما: خانواده‌های فعالان حقوق زن که در بند طالبان‌ اند، اجازه‌ی ملاقات با آنان را ندارند

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) از طالبان خواسته است که فعالان حقوق زن به‌شمول ظریفه یعقوبی را فورا آزاد کنند. به‌گفته‌ی این دفتر،

اوچا: در سال ۲۰۲۳ بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک خواهند داشت

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) می‌گوید که در سال آینده میلادی در افغانستان ۲۸.۳ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه و حفاظتی نیاز خواهند