افغانستان

یک‌سالگی منع آموزش دختران افغانستان؛ خواهر یک طالب مخفیانه به مکتب خانگی می‌رود

در آستانه یک‌سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان به‌روی دانش‌آموزان مسدود است. اما مردم در این مدت دست از

حامد کرزای رییس جمهور سابق و حامی صلح با طالبان می گوید: طالبان به او اجازه سفر به خارج از افغانستان نمی دهد.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با رادیو عمومی ملی امریکا “ان‌پی‌آر” گفته است که طالبان مانع سفر وی به کشورهای خارج می‌شود.

دیوید پتریوس در آستانه یکسالگی سقوط: امریکا می‌توانست با هزینه کمتر در افغانستان بماند

دیوید پتریوس، فرمانده پیشین نیروهای امریکایی در افغانستان، در مقاله‌ای در مجله اتلانتیک نوشت، امریکا به جای خروج و «انداختن افغانستان و مردمش به دست

نیویورک تایمز به نقل از برخی اعضای طالبان گزارش داد: شورای قندهار مانع بازگشایی مکاتب متوسطه دختران است

نیویورک تایمز به نقل از مقامات طالبان گزارش داد که کابینه طالبان از بازشدن مکاتب به روی تمام دختران در ماه حمل حمایت کرد، اما

افغانستان در سایه حکومت داری طالبان؛ قطع اینترنت و شبکه های مخابراتی و عدم اجازه ورود به خبرنگاران؛ برای جلوگیری از انعکاس اخبار افغانستان.

منابع محلی می گویند که شبکه های مخابراتی از دو روز گذشته بدین سو در کابل و بسیاری از شهرهایی که مردم قصد برپایی مراسم

یک‌سالگی منع آموزش دختران افغانستان؛ خواهر یک طالب مخفیانه به مکتب خانگی می‌رود

در آستانه یک‌سالگی تسلط طالبان بر افغانستان، مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم همچنان به‌روی دانش‌آموزان مسدود است. اما مردم در این مدت دست از

حامد کرزای رییس جمهور سابق و حامی صلح با طالبان می گوید: طالبان به او اجازه سفر به خارج از افغانستان نمی دهد.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با رادیو عمومی ملی امریکا “ان‌پی‌آر” گفته است که طالبان مانع سفر وی به کشورهای خارج می‌شود.

دیوید پتریوس در آستانه یکسالگی سقوط: امریکا می‌توانست با هزینه کمتر در افغانستان بماند

دیوید پتریوس، فرمانده پیشین نیروهای امریکایی در افغانستان، در مقاله‌ای در مجله اتلانتیک نوشت، امریکا به جای خروج و «انداختن افغانستان و مردمش به دست

نیویورک تایمز به نقل از برخی اعضای طالبان گزارش داد: شورای قندهار مانع بازگشایی مکاتب متوسطه دختران است

نیویورک تایمز به نقل از مقامات طالبان گزارش داد که کابینه طالبان از بازشدن مکاتب به روی تمام دختران در ماه حمل حمایت کرد، اما

افغانستان در سایه حکومت داری طالبان؛ قطع اینترنت و شبکه های مخابراتی و عدم اجازه ورود به خبرنگاران؛ برای جلوگیری از انعکاس اخبار افغانستان.

منابع محلی می گویند که شبکه های مخابراتی از دو روز گذشته بدین سو در کابل و بسیاری از شهرهایی که مردم قصد برپایی مراسم