fa فارسی
fa فارسی

صفحه اصلی

بایدن بار دیگر از خروج آمریکا از افغانستان دفاع کرد

جو بایدن بار دیگر از خروج نیروهای این کشور از افغانستان حمایت دفاع کرد، او گفت که به خاطر خروج از افغانستان که مورد انتقاد شدید قرار گرفته ، هیچ وقت عذر خواهی نخواهد کرد. بایدن در این نشست

ادامه خبر را بخوانید >

بایدن بار دیگر از خروج آمریکا از افغانستان دفاع کرد

جو بایدن بار دیگر از خروج نیروهای این کشور از افغانستان حمایت دفاع کرد، او گفت که به خاطر خروج از افغانستان که مورد انتقاد شدید قرار گرفته ، هیچ وقت عذر خواهی نخواهد کرد. بایدن در این نشست

ادامه خبر را بخوانید >

آخرین اخبار

افغانستان