صفحه اصلی

مفتش ویژه امریکا می گوید: اشرف غنی اتهام غارت میلیون ها دالر را رد کرده و درخواست مصاحبه با این اداره را هم نپذیرفته است.

جان ساپکو، مفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در توییتر نوشت که اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، از مصاحبه با او خودداری کرده است. ساپکو قصد داشت در مورد موضوعاتی چون اتهام غارت میلیون‌ها دالر افغانستان در روز سقوط

ادامه خبر را بخوانید >

مفتش ویژه امریکا می گوید: اشرف غنی اتهام غارت میلیون ها دالر را رد کرده و درخواست مصاحبه با این اداره را هم نپذیرفته است.

جان ساپکو، مفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در توییتر نوشت که اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، از مصاحبه با او خودداری کرده است. ساپکو قصد داشت در مورد موضوعاتی چون اتهام غارت میلیون‌ها دالر افغانستان در روز سقوط

ادامه خبر را بخوانید >

آخرین اخبار

مفتش ویژه امریکا می گوید: اشرف غنی اتهام غارت میلیون ها دالر را رد کرده و درخواست مصاحبه با این اداره را هم نپذیرفته است.

جان ساپکو، مفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان در توییتر نوشت که اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین، از مصاحبه با او خودداری کرده است. ساپکو

حامد کرزای رییس جمهور سابق و حامی صلح با طالبان می گوید: طالبان به او اجازه سفر به خارج از افغانستان نمی دهد.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با رادیو عمومی ملی امریکا “ان‌پی‌آر” گفته است که طالبان مانع سفر وی به کشورهای خارج می‌شود.