اقتصاد و جامعه

اتباع غیرمجاز باید برگردند مابقی هم باید در یک برنامه سامان یافته‌ای به آبادانی کشور خودشان بپردازند.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات وزیران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون درباره

برق وارداتی افغانستان

برق وارداتی اوزبیکستان به افغانستان به‌دلیل مشکلات تخنیکی ۵۰ درصد کاهش یافت

شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) زیر مدیریت طالبان اعلام کرده که برق وارداتی اوزبیکستان کشور به‌دلیل مشکلات تخنیکی ۵۰ درصد کاهش یافته است. حکمت‌الله میوندی، سخنگوی

اتباع غیرمجاز باید برگردند مابقی هم باید در یک برنامه سامان یافته‌ای به آبادانی کشور خودشان بپردازند.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات وزیران و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون درباره

برق وارداتی افغانستان

برق وارداتی اوزبیکستان به افغانستان به‌دلیل مشکلات تخنیکی ۵۰ درصد کاهش یافت

شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) زیر مدیریت طالبان اعلام کرده که برق وارداتی اوزبیکستان کشور به‌دلیل مشکلات تخنیکی ۵۰ درصد کاهش یافته است. حکمت‌الله میوندی، سخنگوی