اقتصاد و جامعه

نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی با حضور مقام‌های حکومت طالبان در کابل، پایتخت افغانستان، گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری همدم، نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی روز یکشنبه همزمان با ایجاد بزرگ‌ترین مرکز تجاری ایران در کابل راه‌اندازی شده است. «سمانه عبداللهی» مدیرعامل

گزارش مجله فارن پالیسی از پرداخت هفتگی 40 میلیون دالر به طالبان؛ طالبان از کمک‌های غربی سواستفاده می‌کنند

فارن پالیسی در گزارشی نوشت که هر هفته ده‌ها میلیون دالر توسط ایالات متحده و سازمان ملل به افغانستان می‌رود اما معلوم نیست در نهایت

میزان کمک‌های نقدی در یکسال و نیم حکومت طالبان، به بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر رسید

بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت طالبان است، می‌گوید که یک بسته نقدی ۴۰ میلیون دالر امریکایی امروز (دو‌‌شنبه، ۱۴ قوس) به کشور رسیده است.

فارن پالیسی: صرافی‌ها به شاهرگ حیاتی اقتصاد افغانستان تبدیل شده‌اند

فارن پالیسی می‌گوید با وجود سختگیری‌های طالبان، صرافی‌ها توانسته‌اند همچنان در هسته اقتصادی افغانستان به عنوان ارائه کننده خدمات مالی باقی بمانند. به نوشته این

چاپ اسکناس‌های جدید با همکاری آمریکا و ارسال بیش از 500 میلیون دالر نقد کمک در دو ماه به طالبان؛ جهان طالبان را به رسمیت شناخته است؟؟!!

نخستین محموله اسکناس‌های جدید افغانی که با همکاری امریکا چاپ شده، به دست طالبان رسید. هواپیمای حامل این اسکناس‌ها که در پولند چاپ شده،‌ روز

طالبان و نماینده امریکا از چاپ بانک‌نوت‌های (اسکناس) تازه افغانی خبر دادند

بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان فعالیت می‌کند از دست‌‌آوردهای ملموس در زمینه چاپ بانک‌نوت‌های افغانی خبر داد. روز پیش، تام وست، نماینده ویژه‌

نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی با حضور مقام‌های حکومت طالبان در کابل، پایتخت افغانستان، گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری همدم، نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی روز یکشنبه همزمان با ایجاد بزرگ‌ترین مرکز تجاری ایران در کابل راه‌اندازی شده است. «سمانه عبداللهی» مدیرعامل

گزارش مجله فارن پالیسی از پرداخت هفتگی 40 میلیون دالر به طالبان؛ طالبان از کمک‌های غربی سواستفاده می‌کنند

فارن پالیسی در گزارشی نوشت که هر هفته ده‌ها میلیون دالر توسط ایالات متحده و سازمان ملل به افغانستان می‌رود اما معلوم نیست در نهایت

میزان کمک‌های نقدی در یکسال و نیم حکومت طالبان، به بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر رسید

بانک مرکزی افغانستان که تحت مدیریت طالبان است، می‌گوید که یک بسته نقدی ۴۰ میلیون دالر امریکایی امروز (دو‌‌شنبه، ۱۴ قوس) به کشور رسیده است.

فارن پالیسی: صرافی‌ها به شاهرگ حیاتی اقتصاد افغانستان تبدیل شده‌اند

فارن پالیسی می‌گوید با وجود سختگیری‌های طالبان، صرافی‌ها توانسته‌اند همچنان در هسته اقتصادی افغانستان به عنوان ارائه کننده خدمات مالی باقی بمانند. به نوشته این

چاپ اسکناس‌های جدید با همکاری آمریکا و ارسال بیش از 500 میلیون دالر نقد کمک در دو ماه به طالبان؛ جهان طالبان را به رسمیت شناخته است؟؟!!

نخستین محموله اسکناس‌های جدید افغانی که با همکاری امریکا چاپ شده، به دست طالبان رسید. هواپیمای حامل این اسکناس‌ها که در پولند چاپ شده،‌ روز

طالبان و نماینده امریکا از چاپ بانک‌نوت‌های (اسکناس) تازه افغانی خبر دادند

بانک مرکزی افغانستان که زیر اداره طالبان فعالیت می‌کند از دست‌‌آوردهای ملموس در زمینه چاپ بانک‌نوت‌های افغانی خبر داد. روز پیش، تام وست، نماینده ویژه‌