اقتصاد و جامعه

میزان کمک‌های نقدی به افغانستان به بیش از یک میلیارد و ۳۳ میلیون دالر رسید

بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل طالبان است می‌گوید که به ادامه‌ کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه جهانی، یک بسته نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری امروز (سه‌شنبه، ۱۱

افغانستان در اختیار طالبان، مقام‌های طالبان شرکت “سرمایه افغان”‌ را با هزینه ابتدایی ۲۵۰ میلیون دالر افتتاح کردند

مقام‌های ارشد طالبان روز یکشنبه ۲۹ جوزا، در مراسمی در کابل، یک شرکت را به نام “سرمایه افغان” افتتاح کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون

فروش مواد معدنی افغانستان برای افزایش درامد؛ طالبان مرزهای مخصوصی برای صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان در نظر گرفت.

وزارت مالیه طالبان می‌گوید میوه‌های تازه از گمرک تورخم صادر می‌شود و برای جلوگیری از فاسد شدن میوه‌ها و ازدحام ترافیک، موترهای حامل زغال سنگ

کمک نقدی به افغانستان؛ نزدیک به ۸۰۰ میلیون دالر به کابل انتقال داده شده است

بانک مرکزی طالبان می‌گوید که در ادامه‌ی کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان، بیست‌وششمین محموله‌ی پول نقد شامل ۳۲ میلیون دالر امروز (یک‌شنبه، ۱۸ ثور) به

سرمنشی سازمان ملل: میزان کمک های نقدی به افغانستان در دوره طالبان به بیشتر از 500 میلیون دالر رسیده است.

آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل روز چهارشنبه در مسکو از کشورها و سازمان‌های مالی بین المللی خواست که زمینه دسترسی اقتصاد افغانستان به پول نقد

بحران غذایی در افغانستان؛ «بسیاری از خانواده‌ها در رمضان فقط با نان و آب زنده می‌مانند»

سازمان حفاظت از کودکان «Save the Children» می‌گوید که افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان، به این معنی است که بسیاری از خانواده‌ها و فرزندان‌شان

میزان کمک‌های نقدی به افغانستان به بیش از یک میلیارد و ۳۳ میلیون دالر رسید

بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل طالبان است می‌گوید که به ادامه‌ کمک‌های بشردوستانه‌ی جامعه جهانی، یک بسته نقدی ۴۰ میلیون‌ دالری امروز (سه‌شنبه، ۱۱

افغانستان در اختیار طالبان، مقام‌های طالبان شرکت “سرمایه افغان”‌ را با هزینه ابتدایی ۲۵۰ میلیون دالر افتتاح کردند

مقام‌های ارشد طالبان روز یکشنبه ۲۹ جوزا، در مراسمی در کابل، یک شرکت را به نام “سرمایه افغان” افتتاح کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون

فروش مواد معدنی افغانستان برای افزایش درامد؛ طالبان مرزهای مخصوصی برای صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان در نظر گرفت.

وزارت مالیه طالبان می‌گوید میوه‌های تازه از گمرک تورخم صادر می‌شود و برای جلوگیری از فاسد شدن میوه‌ها و ازدحام ترافیک، موترهای حامل زغال سنگ

کمک نقدی به افغانستان؛ نزدیک به ۸۰۰ میلیون دالر به کابل انتقال داده شده است

بانک مرکزی طالبان می‌گوید که در ادامه‌ی کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان، بیست‌وششمین محموله‌ی پول نقد شامل ۳۲ میلیون دالر امروز (یک‌شنبه، ۱۸ ثور) به

سرمنشی سازمان ملل: میزان کمک های نقدی به افغانستان در دوره طالبان به بیشتر از 500 میلیون دالر رسیده است.

آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل روز چهارشنبه در مسکو از کشورها و سازمان‌های مالی بین المللی خواست که زمینه دسترسی اقتصاد افغانستان به پول نقد

بحران غذایی در افغانستان؛ «بسیاری از خانواده‌ها در رمضان فقط با نان و آب زنده می‌مانند»

سازمان حفاظت از کودکان «Save the Children» می‌گوید که افزایش قیمت مواد غذایی در افغانستان، به این معنی است که بسیاری از خانواده‌ها و فرزندان‌شان