ترکیه

اخراج مجدد پناه‌جویان افغانستانی از ترکیه

۴۱۴ پناهجوی افغان در هفته گذشته از ارزروم – ترکیه به افغانستان اخراج شده است. طبق گزارش داده شده هفته گذشته تعداد ۴۱۴ پناهجوی افغان

توماس وِست: رهبران سیاسی افغانستان برای حل بحران، روند سیاسی را ترجیح می‌دهند

توماس وِست، نماینده‌ی ویژه امریکا در امور افغانستان می‌گوید که چهره‌های سیاسی معتقدند که خشونت راه خوبی برای مردم افغانستان نیست و برای حل بحران،

راهپیمایی مهاجرین افغانستانی در ترکیه؛ «نسل‌کُشی هزاره‌های افغانستان را به رسمیت بشناسید»

انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌ها و شماری از مهاجرین افغانستانی در ترکیه، در اعتراض به «قتل‌عام هدفمندانه» اخیر علیه هزاره‌ها در افغانستان راهپیمایی کرده‌اند. دورمحمد

کمک ۷۵۰ تُنی ترکیه برای افغانستان به هرات رسید

طالبان اعلام کردند که ۷۵۰ تُن کمک بشردوستانه‌ی مردم ترکیه برای افغانستان به بندر تورغندی ولایت هرات رسیده است. انعام‌الله سمنگانی، معاون سخن‌گوی حکومت سرپرست

اخراج مجدد پناه‌جویان افغانستانی از ترکیه

۴۱۴ پناهجوی افغان در هفته گذشته از ارزروم – ترکیه به افغانستان اخراج شده است. طبق گزارش داده شده هفته گذشته تعداد ۴۱۴ پناهجوی افغان

توماس وِست: رهبران سیاسی افغانستان برای حل بحران، روند سیاسی را ترجیح می‌دهند

توماس وِست، نماینده‌ی ویژه امریکا در امور افغانستان می‌گوید که چهره‌های سیاسی معتقدند که خشونت راه خوبی برای مردم افغانستان نیست و برای حل بحران،

راهپیمایی مهاجرین افغانستانی در ترکیه؛ «نسل‌کُشی هزاره‌های افغانستان را به رسمیت بشناسید»

انجمن فرهنگی و همبستگی هزاره‌ها و شماری از مهاجرین افغانستانی در ترکیه، در اعتراض به «قتل‌عام هدفمندانه» اخیر علیه هزاره‌ها در افغانستان راهپیمایی کرده‌اند. دورمحمد

کمک ۷۵۰ تُنی ترکیه برای افغانستان به هرات رسید

طالبان اعلام کردند که ۷۵۰ تُن کمک بشردوستانه‌ی مردم ترکیه برای افغانستان به بندر تورغندی ولایت هرات رسیده است. انعام‌الله سمنگانی، معاون سخن‌گوی حکومت سرپرست