جهان

وزیر خارجه‌ی عربستان: جلوگیری افغانستان برای تبدیل پناهگاه سازمان‌های تروریستی

فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه‌ی عربستان سعودی می‌گوید که افغانستان نباید به پناهگاه سازمان‌های تروریستی تبدیل شود. وزیر خارجه‌ی عربستان سعودی دیروز (شنبه،

پیروزی واحد‌الله نژند در راند نخست مبارزات آزاد در مقابل حریف لهستانی‌

واحدالله نژند، ورزشکار افغانستان در مبارزات آزاد در آلمان بر حریفی از کشور لهستان پیروز شد که در شبکه‌های اجتماعی افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشته است.

ابراز نگرانی رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان از «حضور و فعالیت تروریستان» در افغانستان

ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ایران و امام‌علی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان در دیداری که در حاشیه‌‌ی هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشته‌اند، از «حضور و

وزیر خارجه‌ی عربستان: جلوگیری افغانستان برای تبدیل پناهگاه سازمان‌های تروریستی

فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه‌ی عربستان سعودی می‌گوید که افغانستان نباید به پناهگاه سازمان‌های تروریستی تبدیل شود. وزیر خارجه‌ی عربستان سعودی دیروز (شنبه،

پیروزی واحد‌الله نژند در راند نخست مبارزات آزاد در مقابل حریف لهستانی‌

واحدالله نژند، ورزشکار افغانستان در مبارزات آزاد در آلمان بر حریفی از کشور لهستان پیروز شد که در شبکه‌های اجتماعی افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشته است.

ابراز نگرانی رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان از «حضور و فعالیت تروریستان» در افغانستان

ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ایران و امام‌علی رحمان، رییس‌جمهور تاجیکستان در دیداری که در حاشیه‌‌ی هفتادوهشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد داشته‌اند، از «حضور و