ایران

نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی با حضور مقام‌های حکومت طالبان در کابل، پایتخت افغانستان، گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری همدم، نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی روز یکشنبه همزمان با ایجاد بزرگ‌ترین مرکز تجاری ایران در کابل راه‌اندازی شده است. «سمانه عبداللهی» مدیرعامل

تسهیلات ویژه دانشگاه تهران برای دانشجویان افغانستانی، تحصیل بدون کنکور و اختصاص بورسیه کامل تحصیلی

سید محمد مرندی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران در مراسم گردهمایی دانشجویان افغانستانی دانشگاه تهران که در محل باشگاه دانشجویان برگزار شد، گفت: بر این باور

نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی با حضور مقام‌های حکومت طالبان در کابل، پایتخت افغانستان، گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری همدم، نمایشگاه دائمی کالاهای ایرانی روز یکشنبه همزمان با ایجاد بزرگ‌ترین مرکز تجاری ایران در کابل راه‌اندازی شده است. «سمانه عبداللهی» مدیرعامل

تسهیلات ویژه دانشگاه تهران برای دانشجویان افغانستانی، تحصیل بدون کنکور و اختصاص بورسیه کامل تحصیلی

سید محمد مرندی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران در مراسم گردهمایی دانشجویان افغانستانی دانشگاه تهران که در محل باشگاه دانشجویان برگزار شد، گفت: بر این باور