ایران

وزارت داخله ایران طرزالعمل ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی فاقدمدرک اقامتی را اعلام کرد.

به گزارش رنا براساس اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران؛ دانش آموزان اتباع خارجی فاقدمدرک اقامتی در دو گروه دانش

وزیر خارجه ایران: مقام‌های طالبان قول داده‌اند که سهم ایران از آب رودخانه هلمند را بدهند

وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید که مقام‌های طالبان قول داده‌اند که سهم آب ایران را از رودخانه هلمند تامین کنند. حسین امیر عبداللهیان گفته است

دریافت کد اختصاصی برای دارندگان پاسپورت در سایت کانون اضافه شد.

دارندگان پاسپورت‌های اقامتی می‌توانند از سایت کانون کد اختصاصی دریافت کنند. وزارت کشور ایران در راستای متمرکز سازی بررسی شرایط اقامتی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران،

مجتبی ذوالنوری، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران: تلاش ما تشدید وابستگی طالبان به ایران بوده است

ذوالنوری، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران می‌گوید که «طالبان تهدید بالقوه برای جمهوری اسلامی نیست.» به گفته این معاون سابق نماینده خامنه‌ای در

افزایش قیمت تیل؛ وزارت مالیه طالبان قرارداد واردات ۳۵۰ هزار تُن نفت از ایران را امضا کرد

وزارت مالیه حکومت سرپرست طالبان می‌گوید که برای کنترل و کاهش نفت در بازارهای افغانستان، ۳۵۰ هزار تُن نفت از ایران وارد می‌کند. قرارداد خریداری

وزارت داخله ایران طرزالعمل ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی فاقدمدرک اقامتی را اعلام کرد.

به گزارش رنا براساس اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران؛ دانش آموزان اتباع خارجی فاقدمدرک اقامتی در دو گروه دانش

وزیر خارجه ایران: مقام‌های طالبان قول داده‌اند که سهم ایران از آب رودخانه هلمند را بدهند

وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید که مقام‌های طالبان قول داده‌اند که سهم آب ایران را از رودخانه هلمند تامین کنند. حسین امیر عبداللهیان گفته است

دریافت کد اختصاصی برای دارندگان پاسپورت در سایت کانون اضافه شد.

دارندگان پاسپورت‌های اقامتی می‌توانند از سایت کانون کد اختصاصی دریافت کنند. وزارت کشور ایران در راستای متمرکز سازی بررسی شرایط اقامتی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران،

مجتبی ذوالنوری، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران: تلاش ما تشدید وابستگی طالبان به ایران بوده است

ذوالنوری، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی پارلمان ایران می‌گوید که «طالبان تهدید بالقوه برای جمهوری اسلامی نیست.» به گفته این معاون سابق نماینده خامنه‌ای در

افزایش قیمت تیل؛ وزارت مالیه طالبان قرارداد واردات ۳۵۰ هزار تُن نفت از ایران را امضا کرد

وزارت مالیه حکومت سرپرست طالبان می‌گوید که برای کنترل و کاهش نفت در بازارهای افغانستان، ۳۵۰ هزار تُن نفت از ایران وارد می‌کند. قرارداد خریداری