رییس جنبش مقاومت افغانستانی های در تبعید فرانسه: جامعه جهانی باید از هر نوع فساد در قسمت توزیع کمک ها جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار اختصاصی همدم در پاریس، رضا جعفری در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون روسیه که در روز سه شنبه صورت گرفت نسبت به بروز فساد در توزیع کمک های جهانی در افغانستان هشدار داد.رییس جنبش مقاومت در تبعید در این مصاحبه ضمن تشریح شرایط کنونی افغانستان و مشکلات فراوان مردم برای سپری کردن روزمرگی …

رییس جنبش مقاومت افغانستانی های در تبعید فرانسه: جامعه جهانی باید از هر نوع فساد در قسمت توزیع کمک ها جلوگیری کند. ادامه مطلب »