تکنولوژی

رینا امیری: برخی از زنانی که زندان طالبان را تجربه کرده دست به خودآزاری و خودکشی زده‌اند

رینا امیری، نماینده‌ی امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که بر اساس گزارش‌ها، برخی از زنانی که به‌دلیل حجاب توسط طالبان

شرکت برشنا از پرداخت ۶۲۷ میلیون دالر بدهی برق افغانستان از کشورهای همسایه خبر داد

شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) که اکنون توسط طالبان مدیریت می‌شود، می‌گوید که ۶۲۷ میلیون دالر بدهی خود از کشورهای همسایه را که از دوران حکومت

شورای بازرگانی افغانستان در واشنگتن دی‌سی راه‌اندازی شد

واشنگتن دی‌سی: شورای بازرگانی افغانستان در شهر واشنگتن دی‌سی، پایتخت ایالات متحده امریکا راه‌اندازی شده است. فرشید حکیمیار، رییس اجرایی شورای بازرگانی افغانستان روز دوشنبه،

دبلیواچ‌او: محدودیت‌های طالبان موانع جدی را فرا راه ارایه خدمات صحی در افغانستان ایجاد کرده است

لیو دپنگ، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته که سیاست‌های محدود‌کننده طالبان موانع جدی را در زمینه ارایه خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای

رینا امیری: برخی از زنانی که زندان طالبان را تجربه کرده دست به خودآزاری و خودکشی زده‌اند

رینا امیری، نماینده‌ی امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که بر اساس گزارش‌ها، برخی از زنانی که به‌دلیل حجاب توسط طالبان

شرکت برشنا از پرداخت ۶۲۷ میلیون دالر بدهی برق افغانستان از کشورهای همسایه خبر داد

شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) که اکنون توسط طالبان مدیریت می‌شود، می‌گوید که ۶۲۷ میلیون دالر بدهی خود از کشورهای همسایه را که از دوران حکومت

شورای بازرگانی افغانستان در واشنگتن دی‌سی راه‌اندازی شد

واشنگتن دی‌سی: شورای بازرگانی افغانستان در شهر واشنگتن دی‌سی، پایتخت ایالات متحده امریکا راه‌اندازی شده است. فرشید حکیمیار، رییس اجرایی شورای بازرگانی افغانستان روز دوشنبه،

دبلیواچ‌او: محدودیت‌های طالبان موانع جدی را فرا راه ارایه خدمات صحی در افغانستان ایجاد کرده است

لیو دپنگ، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته که سیاست‌های محدود‌کننده طالبان موانع جدی را در زمینه ارایه خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای