تکنولوژی

وزارت داخله طالبان: نظارت بر شهر کابل با نصب «۶۰ هزار دوربین‌ امنیتی» در تمام سطح شهر

حکومت طالبان با نصب ۶۰ هزار کمره/دوربین امنیتی، تمام شهر کابل را «تحت پوشش کامل» قرار می‌دهد. هدایت‌الله هدایت، معاون تلویزیون تحت کنترل طالبان‌ (تلویزیون

دعوت به همکاری در شبکه همدم TV

تلویزیون همدم (رسانه تعاملی دری زبانان) با هدف توسعه محتوای ویژه زنان مدتی است که  به صورت جدی فعالیت خود را در کشور ترکیه آغاز

وزارت داخله طالبان: نظارت بر شهر کابل با نصب «۶۰ هزار دوربین‌ امنیتی» در تمام سطح شهر

حکومت طالبان با نصب ۶۰ هزار کمره/دوربین امنیتی، تمام شهر کابل را «تحت پوشش کامل» قرار می‌دهد. هدایت‌الله هدایت، معاون تلویزیون تحت کنترل طالبان‌ (تلویزیون

دعوت به همکاری در شبکه همدم TV

تلویزیون همدم (رسانه تعاملی دری زبانان) با هدف توسعه محتوای ویژه زنان مدتی است که  به صورت جدی فعالیت خود را در کشور ترکیه آغاز