عاجل/ طرح باز سر شماری اتباع خارجی سرشماری شده اینترنتی شد.

  به موجب ابلاغیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در اجرای مصوبه کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی مبنی بر بازشماری اتباع خارجی سرشماری شده، بدینوسیله به اطلاع اتباع افغانستانی سرشماری شده در دفاتر استان تهران می رساند: باتوجه به ازدحام جمعیت در مراکز نوبتدهی از پیش اعلام شده این مراکز تا اطلاع …

عاجل/ طرح باز سر شماری اتباع خارجی سرشماری شده اینترنتی شد. ادامه مطلب »