به تاخیر افتادن پرونده‌های هزاران متقاضی اس‌آی‌وی بخاطر موانع اداری

دفتر بازرس کل وزارت خارجه امریکا می‌گوید تاکنون بیش از ۸۴۰ هزار متقاضی افغانستانی و وابستگان شان منتظر دریافت ویزای مخصوص مهاجرت به امریکا اند. تهیه اسناد از نهادهای غیرفعال امریکایی و دشواری دریافت پاسپورت در افغانستان به عنوان موانع ذکر شده است. متقاضیان باید برای واجد شرایط بودن در برنامه دریافت ویزای مخصوص نامه‌ای …

به تاخیر افتادن پرونده‌های هزاران متقاضی اس‌آی‌وی بخاطر موانع اداری ادامه مطلب »