اشرف غنی در مصاحبه با تلوزیون سی‌ان‌ان می‌گوید با فرار از افغانستان «طالبان را از لذت تحقیر رئیس‌جمهور» محروم کرد.

اشرف غنی، رئیس جمهور فراری افغانستان در مصاحبه با تلویزیون سی‌ان‌ان باری دیگر فرار خود از افغانستان را توجیه کرد. او گفت که دفاع از کشور به دلیل فروپاشی نیروهای امنیتی «ناممکن» شده بود. غنی گفت با فرار از افغانستان، طالبان را از «لذت تحقیر یک رئیس‌جمهور افغان» محروم کرده است. اشرف غنی که اکنون …

اشرف غنی در مصاحبه با تلوزیون سی‌ان‌ان می‌گوید با فرار از افغانستان «طالبان را از لذت تحقیر رئیس‌جمهور» محروم کرد. ادامه مطلب »