کمیته بین‌المللی نجات: افغانستان یکی از سه کشور در معرض بحران بشری در سال آینده

کمیته بین‌المللی نجات روز چهارشنبه «فهرست اضطراری» سالانه خود را منتشر کرد که ۲۰ کشوری را نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ در معرض خطر و وخامت بحران بشری قرار دارند. براساس این فهرست، سومالیا، اتیوپیا و افغانستان به ترتیب در صدر فهرست کشورهایی‌اند که بیشترین خطر آنان را تهدید می‌کند. کمیته بین‌المللی نجات گفته …

کمیته بین‌المللی نجات: افغانستان یکی از سه کشور در معرض بحران بشری در سال آینده ادامه مطلب »