دانشگاه‌های دولتی با حذف سیستم مختلط تا ۱۰ روز دیگر بازگشایی می‌شوند.

محمد تقی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گروه طالبان روز چهارشنبه، ۲۹ جدی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های داخلی می‌گوید که تلاش می‌کنند تا درس‌های دانشگاه‌ها به زودترین فرصت آغاز شود. او تأیید کرد که تا ۱۰ روز دیگر دانشگاه‌های دولتی بازگشایی می‌شوند. محمد تقی هم‌چنان تأکید می‌کند که سیستم مختلط در نظام تحصیلی متوقف شده است. …

دانشگاه‌های دولتی با حذف سیستم مختلط تا ۱۰ روز دیگر بازگشایی می‌شوند. ادامه مطلب »