تغییر سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان؛ آیا طالبان آرنوت پاولز را از کابل اخراج کردند؟

رئیس هیات اتحادیه اروپا در افغانستان می‌گوید به زودی به ماموریت‌اش پایان می‌دهد و سه‌شنبه کابل را ترک می‌کند. آرنوت پاولز که به نظر می‌رسد اخراج شده باشد، در توییترش نوشت: “شما می‌توانید یک دیپلمات را از افغانستان اخراج کنید، اما نمی‌توانید افغانستان را عاری از دیپلومات کنید.” آقای پاولز افزوده است که به زودی …

تغییر سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان؛ آیا طالبان آرنوت پاولز را از کابل اخراج کردند؟ ادامه مطلب »