کسب و کار

بازگشایی شنبه‌بازار هفتگی مشترک میان افغانستان و تاجیکستان پس از ۴ سال

بازارچه‌های مشترک هفتگی در مناطق مرزی بدخشان افغانستان با تاجیکستان پس از حدود ۴ سال بازگشایی شده‌اند. شفقت‌الله محقق، رئيس گمرک طالبان در بدخشان  گفت

دعوت به همکاری در شبکه همدم TV

تلویزیون همدم (رسانه تعاملی دری زبانان) با هدف توسعه محتوای ویژه زنان مدتی است که  به صورت جدی فعالیت خود را در کشور ترکیه آغاز

بازگشایی شنبه‌بازار هفتگی مشترک میان افغانستان و تاجیکستان پس از ۴ سال

بازارچه‌های مشترک هفتگی در مناطق مرزی بدخشان افغانستان با تاجیکستان پس از حدود ۴ سال بازگشایی شده‌اند. شفقت‌الله محقق، رئيس گمرک طالبان در بدخشان  گفت

دعوت به همکاری در شبکه همدم TV

تلویزیون همدم (رسانه تعاملی دری زبانان) با هدف توسعه محتوای ویژه زنان مدتی است که  به صورت جدی فعالیت خود را در کشور ترکیه آغاز