علمی

شرکت برشنا از پرداخت ۶۲۷ میلیون دالر بدهی برق افغانستان از کشورهای همسایه خبر داد

شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) که اکنون توسط طالبان مدیریت می‌شود، می‌گوید که ۶۲۷ میلیون دالر بدهی خود از کشورهای همسایه را که از دوران حکومت

دبلیواچ‌او: محدودیت‌های طالبان موانع جدی را فرا راه ارایه خدمات صحی در افغانستان ایجاد کرده است

لیو دپنگ، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته که سیاست‌های محدود‌کننده طالبان موانع جدی را در زمینه ارایه خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای

نماینده‌ی اتحادیه اروپا با حقانی درباره‌ی نشستی در دوحه گفت‌وگو کرد

وزارت داخله‌ی طالبان می‌گوید که رافائلا آیودیس، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با سراج‌الدین حقانی درباره‌ی نشستی که قرار است ماه آینده در دوحه

شرکت برشنا از پرداخت ۶۲۷ میلیون دالر بدهی برق افغانستان از کشورهای همسایه خبر داد

شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) که اکنون توسط طالبان مدیریت می‌شود، می‌گوید که ۶۲۷ میلیون دالر بدهی خود از کشورهای همسایه را که از دوران حکومت

دبلیواچ‌او: محدودیت‌های طالبان موانع جدی را فرا راه ارایه خدمات صحی در افغانستان ایجاد کرده است

لیو دپنگ، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته که سیاست‌های محدود‌کننده طالبان موانع جدی را در زمینه ارایه خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای

نماینده‌ی اتحادیه اروپا با حقانی درباره‌ی نشستی در دوحه گفت‌وگو کرد

وزارت داخله‌ی طالبان می‌گوید که رافائلا آیودیس، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با سراج‌الدین حقانی درباره‌ی نشستی که قرار است ماه آینده در دوحه