درباره همدم نیوز

خبرگزاری همدم؛ وابسته به تلویزیون همدم ، اولین تلویزیون دیجیتال و تعاملی (VOD) افغانستان

صاحب امتیاز
موسسه خدمات رسانه صدرا - افغانستان

تماس با ما

تماس با خبرنگاران و دست اندرکاران اخبار و مطالب وبسایت همدم نیوز:

مدیر مسئول
نظام الدین قربان پور

Manager [at] news.hamdam24.com

00905382008676

سردبیر
فرزانه محمدی

c-editor [at] news.hamdam24.com

+33 7 67 58 00 81

مدیر فنی
محمد حسینی

cto [at] news.hamdam24.com

 

زهرا اعظیم
مدیر اجرایی

executive [at] news.hamdam24.com

معصومه رضایی
مدیر هنری

art [at] news.hamdam24.com

عبداله بلخی
مدیر تحریریه

edirector [at] news.hamdam24.com

 

آرزو پیرزاد
مدیر ارتباطات

pr [at] news.hamdam24.com