درباره همدم نیوز

خبرگزاری همدم؛  وابسته به تلویزیون همدم

رسانه تعاملی زنان دری زبان   

صاحب امتیاز
موسسه خدمات رسانه صدرا
مدیر مسئول
نظام الدین قربان پور

Manager [at] news.hamdam24.com

00905382008676

سردبیر
فرزانه محمدی

c-editor [at] news.hamdam24.com

+33 7 67 58 00 81

مدیر فنی
معصومه رضایی

cto [at] news.hamdam24.com

 

تماس با ما

تماس با خبرنگاران و دست اندرکاران اخبار و مطالب وبسایت همدم نیوز:

ب . بلخی
استدیو پاریس - فرانسه

Paris [at] news.hamdam24.com

م . حسینی
استدیو تهران - ایران

Tehran [at] news.hamdam24.com

محمدرضا
استدیو مالمو- سوئد

Malmo [at] news.hamdam24.com

هنا
استدیو استانبول - ترکیه

istanbul [at] news.hamdam24.com

عبدلله بلخی
استدیو کابل - افغانستان

Kabul [at] news.hamdam24.com