نماینده کنگره‌ی امریکا: مأموریت ما برای نجات جان مردم افغانستان به پایان نرسیده است

رییس‌جمهور بایدن بار دیگر گفت که به خاطر عواقب خروج نیروهای امریکایی به مردم افغانستان «عذرخواهی» بدهکار نیست. بسیاری از امریکایی‌ها و متحدان ما عمیقا می‌خواهند که غیر از این باشد. دولت بایدن نیروهای امریکایی را بدون استراتژی برای تضمین ثبات در منطقه از افغانستان خارج کرد. در نتیجه، ۱۳ سرباز شجاع امریکایی جان خود …

نماینده کنگره‌ی امریکا: مأموریت ما برای نجات جان مردم افغانستان به پایان نرسیده است ادامۀ مطلب »