نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل امروز برای بررسی شرایط افغانستان برگزار شد.

نشست ویژه سازمان ملل امروز برای بررسی شرایط افغانستان که قرار بود امروز و پس از پایان مذاکرات بین هیئت غربی و طالبان در ناروی، برگزار شود با حضور اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان خانم دیبورا لاینز و نماینده فعالین مدنی افغانستان خانم محبوبه سراج درمحل سازمان …

نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل امروز برای بررسی شرایط افغانستان برگزار شد. ادامۀ مطلب »