مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان: رسانه‌ها باید انرژی‌شان را برای تقویت و بقای نظام خرج کنند!!

مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رسانه‌ها توصیه کرده‌اند که باید «نظام» را تقویت کنند و انرژی و توانایی شان را به‌خاطر بقای نظام به خرج دهند. خبرنگاران همدم نیوز به نقل از خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده اند که این مقام‌ها همچنین از رسانه‌ها خواسته‌اند که در کنار نقاط …

مقام‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان: رسانه‌ها باید انرژی‌شان را برای تقویت و بقای نظام خرج کنند!! ادامۀ مطلب »