دیدبان حقوق بشر می‌گوید که طالبان در عادی‌سازی حکومت یا سرکوب جمعیت غیرنظامی شکست خورده‌اند.

دیدبان حقوق بشر در ارزیابی سالانه خود از حقوق بشر در سراسر جهان می‌گوید که اقدامات سرکوب‌گرانه و خشونت‌آمیز فزاینده علیه اعتراضات غیرنظامی توسط رهبران مستبد و رژیم‌های نظامی در سراسر جهان نشانه‌ی استیصال و تضعیف تسلط آن‌ها بر قدرت است. سازمان حقوق بشر در گزارش جهانی خود در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که رهبران …

دیدبان حقوق بشر می‌گوید که طالبان در عادی‌سازی حکومت یا سرکوب جمعیت غیرنظامی شکست خورده‌اند. ادامۀ مطلب »