برنامه جهانی غذا: ۳۴ ولایت افغانستان با ناامنی غذایی مواجه‌‌ هستند

برنامه جهانی غذا می‌گوید که تمام ۳۴ ولایت افغانستان با بحران یا سطوح اضطراری ناامنی غذایی شدید مواجه هستند. این برنامه گفته است که ۱۸.۹ میلیون نفر -تقریبا نیمی از جمعیت کشور– تخمین زده می‌شود که بین جون تا نوامبر ۲۰۲۲ به‌شدت در ناامنی غذایی قرار داشته باشند. برنامه جهانی غذا گفته است که ۴.۷ …

برنامه جهانی غذا: ۳۴ ولایت افغانستان با ناامنی غذایی مواجه‌‌ هستند ادامۀ مطلب »