شماری از افغان‌ها برای تهیه‌ غذا برای فرزندان‌شان گرد‌ه‌های شان را فروخته اند

سازمان‌های امدادرسان از فاجعه بشری در حال وقوع در افغانستان در حالی هشدار داده اند که میلیون‌ها نفر در این کشور به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. فقر شدید و بی‌کاری سبب شده است که برخی از افراد دست به فروش گرده‌‌های شان بزنند. خبرنگار صدای امریکا گزارش داده است که فروش‌گرده در ولایت هرات،‌ …

شماری از افغان‌ها برای تهیه‌ غذا برای فرزندان‌شان گرد‌ه‌های شان را فروخته اند ادامۀ مطلب »