دعوت به همکاری در شبکه همدم TV

تلویزیون همدم (رسانه تعاملی دری زبانان) با هدف توسعه محتوای ویژه زنان مدتی است که  به صورت جدی فعالیت خود را در کشور ترکیه آغاز نموده است. این شبکه که با هدف کمک به زنان فارسی زبان بویژه افغانستان و ایران در تمام دنیا و با انگیزه ایجاد رسانه ای مردمی به جهت بهتر شنیده …

دعوت به همکاری در شبکه همدم TV ادامۀ مطلب »