اعتراضات زنان در کابل، این‌بار با گاز اشک آور، اسپری مرچ و شوک برقی پاسخ داده شد.

به گزارش خبرنگاران همدم نیوز از کابل، پس از کشته شدن زینب عبداللهی توسط نیروهای امنیتی طالبان و طولانی شدن زندان عالیه عزیزی، زنان کابل بازهم ندای حق طلبی سر داده و نسبت به سیاست‌ها، رفتارها و اعمال طالبان اعتراض نمودند. گروهی از زنان معترض در شهر کابل می‌گویند که طالبان تظاهرات آنان را به …

اعتراضات زنان در کابل، این‌بار با گاز اشک آور، اسپری مرچ و شوک برقی پاسخ داده شد. ادامه مطلب »