نشست ویژه پارلمان اروپا درباره زنان افغانستان؛ فعالین زن افغانستان خواستند تا جهانیان طالبان را به رسمیت نشناسند.

گزارش کامل روز نخست کنفرانس ((روز زن افغان)) در پارلمان اتحادیه اروپا.   پارلمان اروپا اعلام کرد که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، میزبان نشستی با نام (روزهای زن افغان) کرد. هدف از این نشست بررسی وضعیت پر چالش زنان در افغانستان است. وب سایت اتحادیه اروپا در گزارشی نوشت که در این نشست اعضای …

نشست ویژه پارلمان اروپا درباره زنان افغانستان؛ فعالین زن افغانستان خواستند تا جهانیان طالبان را به رسمیت نشناسند. ادامۀ مطلب »