کمیته نجات از آمریکا و اروپا خواست فورا به ‘بحران افغانستان’ رسیدگی کنند.

کمیته بین‌المللی نجات از آمریکا و اروپا خواسته است که فورا به بحران اقتصادی در افغانستان رسیدگی کنند تا مردم بتوانند نیازهای اساسی خود را برآورده کنند. شش ماه قبل (۱۵ آگوست) طالبان وارد کابل شدند و با تصرف پایتخت، بر تمام افغانستان تسلط یافتند. کمیته بین‌المللی نجات در بیانیه‌ای که به همین به مناسبت …

کمیته نجات از آمریکا و اروپا خواست فورا به ‘بحران افغانستان’ رسیدگی کنند. ادامۀ مطلب »