انگلیس یک میلیون پوند برای حمایت از مهاجرین افغانستانی در ایران کمک کرد

برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد (WFP) در ایران از اولین کمک مالی انگلیس در حمایت از پناهندگان آسیب‌ پذیر افغانستانی خبر داده است.طبق اعلام برنامه جهانی غذا، انگلیس یک میلیون پوند برای حمایت از مهاجرین افغانستان در ایران کمک کرده است. در اعلامیه برنامه جهانی غذا آمده است که کمک یک میلیون پوندی اداره …

انگلیس یک میلیون پوند برای حمایت از مهاجرین افغانستانی در ایران کمک کرد ادامۀ مطلب »