والی طالبان در کابل با کرام‌الدین کریم، متهم به آزار جنسی دختران فوتبالیست که تحت پیگیری در دولت سابق قرار داشت؛ دیدار کرد

کرام‌الدین کریم، متهم به آزار جنسی دختران فوتبالیست با مولوی ندا محمد ندیم، والی طالبان در کابل دیدار کرد. دفتر والی طالبان در کابل می‌گوید شماری از بزرگان تاجیک در این دیدار به مولوی ندا محمد ندیم اطمینان دادند که با کسانی که علیه این گروه در پنجشیر جنگ می‌کنند، صحبت کرده‌اند. دادستانی کل پیشین …

والی طالبان در کابل با کرام‌الدین کریم، متهم به آزار جنسی دختران فوتبالیست که تحت پیگیری در دولت سابق قرار داشت؛ دیدار کرد ادامۀ مطلب »