اعتراضات زنان کابل؛ این بار کارکنان خدمات ملکی

کارکنان زن خدمات ملکی افغانستان، با برگزاری یک گردهمایی و کنفرانس خبری اعلام کردند: با آسیب های جدی روحی و اقتصادی مواجه شده اند. کارمندان زن در بخش‌های خدمات ملکی کشور که پس از برگشت طالبان، اجازه کار نیافته‌اند، می‌گویند که در حالت بی‌سرنوشتی هستند و هنوز روشن نیست که با آینده کاری آنان چه …

اعتراضات زنان کابل؛ این بار کارکنان خدمات ملکی ادامه مطلب »