طالبان قصد دارد، از گندم اهدایی بشردوستانه برای پرداخت دستمزد کارمندان دولتی استفاده کند.

‌دولت طالبان گفته‌ است که در حال گسترش برنامه “غذا در برابر کار” خود است که براساس آن برای پرداخت دستمزد ده‌ها هزار کارمند بخش دولتی از گندم اهدایی استفاده خواهد شد. این در حالی است که به تازگی سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته که در سال پیشرو باید ۴.۴ میلیارد دلار کمک بشردوستانه …

طالبان قصد دارد، از گندم اهدایی بشردوستانه برای پرداخت دستمزد کارمندان دولتی استفاده کند. ادامۀ مطلب »