گرامیداشت جان باختگان راه مهاجرت در قلب پاریس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اختصاصی همدم‌نیوز از پاریس، مراسم بزرگداشت مهاجرین کشته شده در راه مهاجرت  برگزار شد، این مراسم در فرانسه و در میدان پالایس رویال شهر پاریس و با اشتراک جمعیتی از کشورهای مختلف با رنگ و نژاد متفاوت برگزار گردید.   این برنامه به دعوت نهادهای مدنی و موسسات اجتماعی حامی مهاجرین از …

گرامیداشت جان باختگان راه مهاجرت در قلب پاریس برگزار شد. ادامه مطلب »