جریان برق به کابل قطع شد؛ عارضه تخنیکی در لین برق وارداتی یا ناکامی برشنا در رفع مشکلات تخنیکی!!!

شرکت برق افغانستان می‌گوید که به دلیل مشکلات تخنیکی، اوزبیکستان صادرات برق به این کشور را ۶۰ درصد کاهش داده است. این شرکت روز چهارشنبه ۱۲ جنوری (۲۲ جدی) گفت که این اقدام اوزبیکستان بدون هماهنگی با آنان صورت گرفته است. شرکت برشنا تاکید کرده است که مقام‌های اوزبیکستانی دلیل این کار را، “مشکلات تخنیکی” …

جریان برق به کابل قطع شد؛ عارضه تخنیکی در لین برق وارداتی یا ناکامی برشنا در رفع مشکلات تخنیکی!!! ادامۀ مطلب »