کم اعتبار ترین پاسپورت جهان، پاسپورت افغانستان شد

اولین گزارش سال 2022 توسط شرکت مشاوره شهروندی و اقامت جهانی مستقر در لندن، «هنلی و شرکا» می‌گوید که از نظر آزادی سفر بین شمال جهان و جنوب جهان شکافی به وجود آمده است. شاخص پاسپورت هنلی این شرکت، بر اساس داده‌های انحصاری ارائه‌شده توسط انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی، از سال 2006 به‌طور منظم بر …

کم اعتبار ترین پاسپورت جهان، پاسپورت افغانستان شد ادامۀ مطلب »