پاسپورت افغانستان

بازار سیاه اسناد افغانستان در پاکستان، پاسپورت جعلی افغانستان در پاکستان چاپ می‌شود

تقاضای بالا و پرداخت رشوه هنگفت برای دریافت پاسپورت در افغانستان سبب شده است که این سند در بازار سیاه در پاکستان جعل و فروخته شود. یک منبع گفت که پاسپورت افغانستان در شهر پشاور پاکستان چاپ می‌شود و در افغانستان توزیع می‌گردد. این منبع افزود که بعضی مردم این پاسپورت را به خاطر رفتن …

بازار سیاه اسناد افغانستان در پاکستان، پاسپورت جعلی افغانستان در پاکستان چاپ می‌شود ادامه مطلب »

کم اعتبار ترین پاسپورت جهان، پاسپورت افغانستان شد

اولین گزارش سال 2022 توسط شرکت مشاوره شهروندی و اقامت جهانی مستقر در لندن، «هنلی و شرکا» می‌گوید که از نظر آزادی سفر بین شمال جهان و جنوب جهان شکافی به وجود آمده است. شاخص پاسپورت هنلی این شرکت، بر اساس داده‌های انحصاری ارائه‌شده توسط انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی، از سال 2006 به‌طور منظم بر …

کم اعتبار ترین پاسپورت جهان، پاسپورت افغانستان شد ادامه مطلب »