افغانستان در سایه حکومت داری طالبان؛ بازداشت خبرنگارانی که اعتراضات پنجشیر را پوشش داده بودند.

کمیته‌ی مراقبت از خبرنگاران می‌گوید که طالبان؛ فیصل مدرس، ادریس رحیمی و میلاد عزیزی سه خبرنگاری که بصورت مستقل و برای چنل های یوتیوبی کار می‌کردند، بازداشت کرده‌اند. این کمیته که مرکز آن در نیویورک امریکا است، خواستار آزادی بدون قید و شرط این سه خبرنگار شده است. به گفته‌ی کمیته‌ی مراقبت از خبرنگاران، فیصل …

افغانستان در سایه حکومت داری طالبان؛ بازداشت خبرنگارانی که اعتراضات پنجشیر را پوشش داده بودند. ادامۀ مطلب »