مولوی امیرخان متقی؛ گفتگوهای مثبتی در ایران داشتیم.

امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان می‌گویدکه گفت‌وگوهای “مثبتی” با مقام‌های ایران در مورد مسایل سیاسی، تجارتی، و مسایل امنیتی داشته و “امیدوار است که “نتایج هم خوب باشد”. وزارت خارجه ایران در توضیح سفر وزیر خارجه طالبان به ایران گفته است که هدف از سفر حفظ “روابط اقتصادی و تجاری” با افغانستان است. آقای متقی …

مولوی امیرخان متقی؛ گفتگوهای مثبتی در ایران داشتیم. ادامۀ مطلب »