دانشگاه‌های دولتی در مناطق گرم‌سیر تا سه روز دیگر بازگشایی می‌شوند.

عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرد که دانشگاه‌های دولتی در مناطق گرم‌سیر تا سه روز دیگر (۱۳ دلو) به‌روی دانشجویان باز خواهند شد. به گفته‌ی او، دانشگاه‌های ولایت‌های مناطق سردسیر هم به تاریخ هفتم حوت بازگشایی می‌شود. او امروز (یک‌شنبه، ۱۰ دلو) در پیامی گفت که با گشایش دانشگاه‌ها، سه‌ هفته دروس …

دانشگاه‌های دولتی در مناطق گرم‌سیر تا سه روز دیگر بازگشایی می‌شوند. ادامۀ مطلب »