دبیرکل سازمان ملل: دستکم ۱۹ غیرنظامی در انفجار روز جمعه در ورزشگاه کریکت در کابل کشته شدند

دبیرکل سازمان ملل می‌گوید انفجار روز جمعه در ورزشگاه کریکت در کابل جان دست‌کم ۱۹ غیرنظامی را گرفت و افراد بیشتری را زخمی کرد. آنتونیوگوترش این حمله را به شدت محکوم کرده است. آقای گوترش گفته است که حمله به غیرنظامیان و محلات غیرنظامی بر اساس قوانین بین‌المللی شدیداً ممنوع است. نماینده ویژه امریکا برای …

دبیرکل سازمان ملل: دستکم ۱۹ غیرنظامی در انفجار روز جمعه در ورزشگاه کریکت در کابل کشته شدند ادامۀ مطلب »