وحیده امیری، از زنان معترض کابل: یک هفته پس از آزادی از بند طالبان “هنوز کابوس می‌بینم”

وحیده امیری، یکی از زنان معترض کابل می‌گوید با آنکه یک هفته از آزادی‌اش از بند طالبان می‌گذرد، هنوز کابوس‌های تلخ زندان آزارش می‌دهد. وحیده جزو گروه ۴۰ نفری بود که در ۲۲ دلو توسط طالبان از یک خانه امن در کابل دستگیر شدند. این فعال مدنی می‌گوید ۱۷ روز در بند طالبان بوده است. …

وحیده امیری، از زنان معترض کابل: یک هفته پس از آزادی از بند طالبان “هنوز کابوس می‌بینم” ادامۀ مطلب »