اخراج نیروهای زیر سن از صفوف طالبان

مولوی رازمحمد، رئیس جلب و جذب وزارت امر به معروف طالبان می‌گوید کارمندان این وزارت به زودی افراد زیر سن را از صفوف طالبان اخراج خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری باختر، رازمحمد در دیدار با منسوبان نظامی طالبان از آنها خواسته است که افراد زیر سن را در صف طالبان جا ندهند.