طالبان تقریبا همه تصاویر و نمادهای حکومت پیشین و بیرق سه رنگ افغانستان را از کابل برداشته اند.

طالبان تقریبا در شش ماه گذشته پس از تسلط بر افغانستان، همه نشانه‌های قابل مشاهده حکومت پیشین را از کابل، پایتخت این کشور را پاک کرده‌اند. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که بیرق‌های سه رنگ افغانستان،‌ نقاشی‌های دیواری قهرمانان ملی و یادبودهایی که در حملات طالبان کشته شدند، از بین برده شده‌اند. در عوض، …

طالبان تقریبا همه تصاویر و نمادهای حکومت پیشین و بیرق سه رنگ افغانستان را از کابل برداشته اند. ادامۀ مطلب »