افزایش قیمت تیل؛ وزارت مالیه طالبان قرارداد واردات ۳۵۰ هزار تُن نفت از ایران را امضا کرد

وزارت مالیه حکومت سرپرست طالبان می‌گوید که برای کنترل و کاهش نفت در بازارهای افغانستان، ۳۵۰ هزار تُن نفت از ایران وارد می‌کند. قرارداد خریداری این مقدار نفت در جریان سفر هیأتی از طالبان به ایران با یک شرکت سهامی ایرانی امضا شده و روند واردات آن به افغانستان در روزهای آینده آغاز می‌شود. طبق …

افزایش قیمت تیل؛ وزارت مالیه طالبان قرارداد واردات ۳۵۰ هزار تُن نفت از ایران را امضا کرد ادامۀ مطلب »