سخنگوی وزارت خارجه چین: نماینده ویژه امریکا در نشست همسایگان افغانستان شرکت می‌کند

وزارت خارجه چین می‌گوید نماینده ویژه امریکا برای افغانستان در نشست روزهای چهارشنبه و پنجشنبه وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان حضور خواهد داشت. امریکا در واکنش به بسته ماندن مکاتب دخترانه در افغانستان همه دیدارهای برنامه‌ریزی شده‌ با طالبان در قطر را لغو کرده بود. نشست وزرای خارجه همسایه افغانستان در شهر تونشی در ایالت …

سخنگوی وزارت خارجه چین: نماینده ویژه امریکا در نشست همسایگان افغانستان شرکت می‌کند ادامۀ مطلب »