نخست‌وزیر هند: افغانستان شاهد افزایش تجارت و پیوندهای مردمی خواهد بود.

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در نخستین نشست مجازی هند و سران آسیای مرکزی گفته است که افغانستان شاهد افزایش تجارت و پیوندهای مردمی خواهد بود. نخست‌وزیر هند که امروز پنج‌شنبه، ۷ دلو، میزبان نخستین نشست هند و رییسان جمهور کشورهای آسیای مرکزی است، بر اتصال منطقه‌ای، افزایش تجارت و گسترش روابط ملت‌های این کشورها تأکید …

نخست‌وزیر هند: افغانستان شاهد افزایش تجارت و پیوندهای مردمی خواهد بود. ادامۀ مطلب »