کمیته‌ی بین‌المللی نجات: سیستم صحی افغانستان در معرض فروپاشی است.

کمیته‌ی بین‌المللی نجات در گزارشی گفته است‌ که سیستم صحی افغانستان در معرض فروپاشی است و انتظار می‌رود بیش از ۹۰ درصد از کلینیک‌های صحی کشور تعطیل و میلیون‌ها نفر از مراقبت‌های اولیه محروم شوند. در این گزارش که روز جمعه (۱۷ جدی) منتشر شده، آمده است که روی‌کارآمدن طالبان باعث شد تا کمک‌کنندگان بین‌المللی …

کمیته‌ی بین‌المللی نجات: سیستم صحی افغانستان در معرض فروپاشی است. ادامۀ مطلب »