سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید: طالبان به بازگشایی مکاتب و احترام به قانون اساسی کنونی تعهد داده است

سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید که نمایندگان طالبان در دوحه به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه اطمینان داده است که به قانون اساسی دوره جمهوریت در این کشور احترام گذاشته خواهد شد. این دیپلومات بلندپایه غربی می‌افزاید که آقای متقی هم‌چنان تعهد کرده است که تمامی مکتب‌ها و دانشگاه‌های دخترانه و پسرانه در …

سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید: طالبان به بازگشایی مکاتب و احترام به قانون اساسی کنونی تعهد داده است ادامۀ مطلب »