سیگار: ممنوعیت کار زنان یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان خسارت وارد می‌کند

اداره‌ی بازرس امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) با استناد به گزارش برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل گفته است که محدودیت‌ بر اشتغال زنان، یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان خسارت وارد خواهد کرد. سیگار سه‌شنبه‌شب (۳ حوت) در رشته‌توییتی نوشته است که زنان قبل از تسلط طالبان، بیش از ۲۰ درصد از نیروی کار افغانستان …

سیگار: ممنوعیت کار زنان یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان خسارت وارد می‌کند ادامۀ مطلب »