مسئول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر: تمدید معافیت سفر مقام‌های طالبان به معنای تعهد نداشتن به حقوق زنان است

هدر بار، مسئول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید هیچ تضمینی وجود ندارد که پایان دادن به ممنوعیت سفر رهبران طالبان، نقض حقوق بشر توسط این گروه را کاهش دهد او می‌افزاید که تمدید این معافیت حامل این پیام روشن می‌تواند باشد که جامعه بین‌المللی «هیچ تعهد واقعی به حقوق زنان» ندارد. خانم بار روز …

مسئول بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر: تمدید معافیت سفر مقام‌های طالبان به معنای تعهد نداشتن به حقوق زنان است ادامۀ مطلب »